top of page

Stålkjernepeler er massive stålpeler (akslinger) innstallert i nedborede foringsrør i stål. Foringsrørene bores ned gjennom løsmasser og inn i godt berg. Mellomrommet mellom foringsrør og stålkjerne støpes ut med betongmørtel. Peletypen kan ta strekklaster ved at kjernen bores lengre inn i berg.
 

Stagforankring er noe som brukes til forankring av spuntvegger, rørvegger eller kaier m.m. Slike stag kan bores ned i løse masser mens man pumper sement, eller man kan bore og støpe det fast i fjell. Man kan også montere dette i utsparinger i betongplate/vegg. Man spenner opp dette staget til ønsket trekkraft når det er ferdig herdet og låses.
 

Lissestag er når man borer foringsrør gjennom løse masser og inn i fjell, og man borer en forankringssone i fjell og setter

wir som kommer ferdig laget fra leverandør i angitte lengder og kapasitet

stag.jpg
stag 1.jpg
kjerner.jpg
bottom of page