top of page

Stålrørspeler er rammede stålrør i typiske dimensjoner fra Ø508 mm til Ø1016 mm, men også dimensjoner opptil Ø1220 mm har blitt benyttet.

Pelene kan ramme lukket, med en grus- eller bergsko i spissen, eller de kan rammes åpne. Etter ramming tømmes vanligvis stålrøret for eventuelle masser eller vann, armeres og støpes ut.

Rammede betongpeler er utbredt over hele landet og brukes oftest som spissbærende peler, men også som friksjonspeler i sand, grus og fast leire.

Stålkjernepeler er massive stålpeler (akslinger) installert i ned borede foringsrør i stål. foringsrørene bores ned gjennom løsmasser og inn i godt berg.

betongpeling.jpg
peling 2.jpg
bottom of page