top of page

Spunt blir brukt som en midlertidig eller permanent vegg for å holde løsmassene ute fra en byggegrop og for å sikre konstruksjoner i umiddelbar nærhet.

Spunten (spuntnålene) består av stålprofiler som gir sto stivhet i forhold til godstykkelsen. Profilene er relativt tynne (typisk er 6-14 mm) og låsene (skjøtene) er enten i midten – nøytralaksen – på profilet U-spunt eller i ytterkant på profilet Z-spunt.

Neddrivingsmotstand avhenger av spuntprofilen, løsmassenes beskaffenhet samt grunnvannsnivå. Profilene rammes i all hovedsak sammenhengende (dvs. i lås) enten i angitt lengde i løsmasser eller til berg.

Rammeutstyret kan være vibrolodd, fall-lodd (ramming), diesel- eller luftlodd. Ved dype utgravinger avstives spunten. Enten innvendig i byggegropen eller som bakforankret, f.eks. med boring av foringsrør for lissestag.

stag.jpg
spunt.jpg
bottom of page